RÖRK

BU KURS KİMLER İÇİN?

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Almak İsteyen Kuruluşlar ile Metal Hurdaları Ergiterek İşlem Yapan Kuruluşlarda İstihdam Edilecek Personele Yönelik Radyasyon Güvenliği Eğitimi

31.12.2013  tarih ve 28868 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürüğe giren “ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞi” gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almak isteyen kuruluşlarda radyasyondan korunma konusunda görev alacak kişilere yönelik radyasyondan korunma eğitimi.

KURSUN SÜRESİ: 4 Gündür
KURS ÜCRETİ : 1180 TL