EURK

Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)

Hedef kitle:  Araç tarama, sabit işlem kontrolü, taşınabilir nükleer ölçüm, kuyu tipi ölçüm kabinli skopi ve analiz cihazlarını kullanan kuruluşlarda “Radyasyondan Korunma Sorumlusu” (RKS) olacak personel ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği bu cihazları kullanan tüm personel başvurmalıdır. Endüstriyel kaynakların imalatı, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda RKS olacak personel ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği  bu kuruluşlarda doğrudan iyonize radyasyon ile çalışan tüm personel başvurmalıdır.

Eğitim süresi 4 gündür. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası düzenlenir.